Beroepscode

Beroepscode voor Biologen

zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering 2001 van het
Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI).

Onder een bioloog wordt een natuurwetenschapper verstaan met een gekwalificeerde wetenschappelijke of hogere opleiding in de biologie.

Artikel 1
De bioloog dient zich op de hoogte te houden van ontwikkelingen omtrent de biologie, teneinde zijn of haar functie op professionele wijze te kunnen uitoefenen.

Tot de morele houding waartoe biologen in dit artikel worden aangespoord, behoort:

  1. het nastreven en behouden van vakbekwaamheid

 

Biologen zijn op zeer veel terreinen professioneel werkzaam. Dit artikel roept biologen op om in hun beroepsuitoefening vakbekwaam te zijn en te blijven.

Ad 1: Nastreven en behouden van vakbekwaamheid
Biologen zijn vakbekwaam als zij:

  • beschikken over de vereiste diploma’s en vergunningen om werkzaam te zijn binnen een specialisme
  • zich op de hoogte houden van de professionele ontwikkelingen omtrent het specialisme (zie ook art. 5)
  • zich op de hoogte houden van maatschappelijke ontwikkelingen omtrent de biologie (zie ook art. 2, 3 en 4)
  • zich inzetten voor vernieuwing van hun of haar professionele taken

 

Lees verder in de volledige tekst van de Beroepscode voor Biologen, zoals vastgesteld in de algemene ledenvergadering 2001 van het Nederlands Instituut voor Biologie.