Leren over vaccineren

Leren over vaccineren tijdens Week van de Biologie
Infectieziekten en vaccinaties staan volop in de belangstelling. Dit najaar worden alle jongeren van 14 jaar opgeroepen zich te laten vaccineren met een nieuw vaccin tegen de meningokokkenbacterie, typen A, C, W en Y. Een mooie aanleiding voor scholieren om zich te verdiepen in vaccins en hun werking. Om scholen te ondersteunen ontwikkelt het NIBI in samenwerking met docenten biologie een onderwijsprogramma dat nu af is. De leerlinghandleiding bestaat uit 8 opdrachten.


Hierop vooruitlopend willen het NIBI en het Rijksvaccinatieprogramma tijdens de Week van de Biologie van 1 t/m 7 oktober het belang van vaccineren extra onder de aandacht brengen. Scholen worden daarom uitgenodigd om een voorlichtingsbijeenkomst over vaccineren te organiseren waarbij leerlingen hun eigen (of andere) ouders informeren. Vragen als ‘Hoe werkt een vaccin?’, ‘Wat is groepsbescherming?’ en ‘Hoe wordt een vaccin gemaakt?’ staan daarbij centraal. De school met de beste voorlichtingsbijeenkomst wint een mooie prijs ter waarde van €1000 euro.

Doe ook mee met de wedstrijd
Scholen die mee willen doen aan de wedstrijd moeten het volgende doen:
1.) Organiseer vlak voor of tijdens de Week van de Biologie een voorlichtingsbijeenkomst waarbij leerlingen hun ouders informeren over vaccineren met zelfgemaakt voorlichtingsmateriaal (bijvoorbeeld poster/folder/powerpoint/filmpje).
2.) Laat leerlingen een beeldverslag (max 4 minuten video of 12 A4 fotoverslag) van deze bijeenkomst maken.
3.) Laat de klas de twee beste voorlichtingsproducten selecteren.
4.) Stuur het beeldverslag en de twee voorlichtingsproducten uiterlijk 12 oktober 12.00 uur op via WeTransfer naar Tycho Malmberg (malmberg@nibi.nl).
5.) Vul graag even onderstaand formulier in zodat we een beeld hebben van hoeveel docenten het lesmateriaal gebruiken en misschien aan de wedstrijd meedoen.

Tip: organiseer deze voorlichtingsbijeenkomst tegelijk met een ouderavond die sowieso gepland stond.

De wedstrijdvoorwaarden en het bijbehorende lesmateriaal komen hier binnenkort online. Snelle link: www.lerenovervaccineren.nl
Meer informatie over vaccineren en het Rijksvaccinatieprogramma is te vinden op: www.rijksvaccinatieprogramma.nl