Studiespecial Biologie

Bestelformulier exemplaren najaarseditie 2021 onderaan de pagina 

De nieuwe Studiespecial Biologie havo/vwo verschijnt 12 november 2021 en is dan meteen beschikbaar voor biologiedocenten op de NIBI-onderwijsconferentie Feit/fictie. Het is nu al mogelijk om exemplaren te reserveren voor je havo en/of vwo-leerlingen. Deze manier van studievoorlichting voor havo- en vwo-leerlingen blijkt de laatste jaren een groot succes. De totale oplage van de studiespecial is 20.000 exemplaren. Zolang de voorraad strekt is het voor biologiedocenten en decanen mogelijk om de papieren exemplaren van de najaarseditie 2021 van de studiespecial gratis te bestellen (via onderstaand formulier). Ook hogescholen, universiteiten en bedrijven die de studiespecial aanbieden en meegewerkt hebben aan de studiespecial krijgen hun bestelde exemplaren gratis toegestuurd.

De Studiespecial Biologie bevat informatie over bio-gerelateerde opleidingen op hogescholen en universiteiten. Naast de opleidingsinformatie vertellen studenten over hun ervaringen bij de opleidingen en krijgen de leerlingen via alumni die aan het woord komen en via profielen van bedrijven een overzicht van banen die liggen te wachten voor wie doorgaat in de biologie.

Studiekeuze in deze tijden is niet gemakkelijk. Leerlingen kunnen nauwelijks naar echte open dagen, ze zijn gebonden aan het zoeken via internet en het inloggen op online open dagen van universiteiten. Juist nu is een overzicht van al het aanbod in de biologie op papier van groot belang. De leerlingen kunnen op deze manier rustig alle opleidingen naast elkaar bekijken en aan hun vrienden en ouders om een mening vragen. Na een hele dag voor het scherm ook eindelijk even bladeren. Gun je leerlingen deze manier van vergelijken en overleggen en zorg ervoor dat ze de studiespecial mee naar huis nemen zodra onderwijs op school weer mogelijk is. Bestel nu snel voor al je leerlingen in havo 4 en 5 en vwo 5 en 6.

Een weloverwogen keuze van havo- en vwo-leerlingen resulteert in meer studieplezier en -succes. Niemand anders kan deze keuze beter ondersteunen dan de docent biologie.  De verspreiding van de Studiespecial Biologie havo/vwo onder de leerlingen vindt daarom weer plaats via geïnteresseerde biologiedocenten in Nederland.

We hebben besloten om de verschijningsdatum van de Studiespecial Biologie definitief te verplaatsen van half januari naar half november. Vanaf november 2021 zal de studiespecial dus jaarlijks in november verschijnen. De reden voor de verschuiving is tweeledig. Ten eerste komen er steeds meer fixus opleidingen waarvoor adspirant studenten zich voor 15 januari moeten aanmelden. Het verschijnen van de nieuwe studiespecial in november biedt dus mogelijkheden voor een betere oriëntatie. Daarnaast hebben we als NIBI besloten om onze jaarlijkse onderwijsconferentie permanent te verplaatsen van januari naar november. De verschijningsdatum in november zorgt ervoor dat we de Studiespecial Biologie meteen onder de aandacht kunnen brengen van ruim 700 biologiedocenten, wat de verspreiding ten goede komt. Het NIBI zet biologie op de kaart, samen met de biologiedocenten! Bestel nu papieren exemplaren van de najaarseditie 2021 via onderstaand formulier. 

 


  • Studiespecial Biologie 2021

  • Studiespecial Biologie 2020