Studiespecial Biologie

Studiespecial Biologie – bestel nu

Bestelformulier onder aan de pagina

De nieuwe Studiespecial Biologie is 12 januari 2018 verschenen en was meteen beschikbaar voor biologiedocenten op de NIBI onderwijsconferentie Biologie voor de Toekomst in Lunteren. Biologiedocenten die niet naar de NIBI onderwijsconferentie kwamen krijgen hun bestelde exemplaren toegestuurd. Deze manier van studievoorlichting voor havo- en vwo-leerlingen blijkt een groot succes. De voorraad van 20.000 exemplaren van de editie van 2018 is zo goed als op. Om nog zo veel mogelijk scholen de kans te geven om hun leerlingen kennis te laten maken met de studiespecial is het maximaal aantal te bestellen exemplaren beperkt tot dertig per school.

De Studiespecial Biologie bevat informatie over bio-gerelateerde opleidingen op hogescholen en universiteiten. Naast de opleidingsinformatie vertellen studenten over hun ervaringen bij de opleidingen en krijgen de leerlingen via alumni die aan het woord komen en via profielen van bedrijven een overzicht van banen die liggen te wachten voor wie doorgaat in de biologie.

 

Een weloverwogen keuze van havo- en vwo-leerlingen resulteert in meer studieplezier en -succes. Niemand anders kan deze keuze beter ondersteunen dan de docent biologie.  De verspreiding van de Studiespecial Biologie onder de leerlingen vindt daarom weer plaats via geïnteresseerde biologiedocenten in Nederland.

Ben je biologiedocent? Bestel dan nu de gratis voorlichtingskrant (editie januari 2018) voor jezelf en je leerlingen via onderstaand invulformulier. Ook organisaties die meegewerkt hebben aan de Studiespecial kunnen gratis exemplaren bestellen.


  • Studiespecial Biologie 2018

  • Studiespecial Biologie 2017