Info & tarieven

Lidmaatschap en contributie 2024 

De contributie is in de algemene vergadering in april 2024 vastgesteld op 102 euro per jaar voor leden die een machtiging tot automatische incasso afgegeven hebben. Leden die dat niet hebben gedaan betalen een bijdrage in de extra facturatie en administratiekosten van 8 euro. Zij betalen 110 euro. Leden dragen met de contributie bij aan het verwezenlijken van alle doelstellingen van het NIBI. NIBI-leden die dat willen ontvangen, in het kader van de statutaire doelstellingen, het vakblad voor biologen Bionieuws. Studenten betalen tot en met het jaar waarin ze 26 worden 25 euro per jaar, daarna geldt het normale contributietarief.

Tarieven

  • Lidmaatschap: € 102 (bij betaling via automatische incasso), € 110 (bij betaling per factuur)
  • Studenten tot en met het jaar van 26 worden: € 25 (alleen via automatische incasso)
  • Huisgenoten (het tweede lid op hetzelfde adres, 1 Bionieuws per adres): € 25.
    Mail vanduinen@nibi.nl als je als huisgenoot lid wilt worden. Geef daarbij naam en adresgegevens van de huisgenoot door.

Verzending van Bionieuws naar het buitenland kost € 30 extra (extra portokosten). Bij gebruik van de Bionieuws-app geldt geen toeslag.
Studenten betalen tot en met het jaar waarin ze 26 worden 25 euro mits de geboortedatum bekend is en de machtiging tot automatische incasso is afgegeven.

 

Contributie via automatische incasso
Heb je een factuur ontvangen, maar kies je liever toch voor automatische incasso, dan kan dat. Allereerst: betaal de factuur NIET, maar download hier het incassoformulier. Vul het formulier in, scan het of maak een foto en stuur de scan of de foto naar vanduinen@nibi.nl. Voor leden in het buitenland blijft de toeslag vanwege extra verzendkosten 30 euro. 

Sectie of bedrijfs/instellings lidmaatschap
Een sectie of bedrijfs/instellings lidmaatschap is mogelijk vanaf drie deelnemers en geldt voor de aangemelde deelnemers van een organisatie. Deelnemers worden individueel lid van het NIBI. De factuur gaat naar de school of naar het bedrijf of de instelling. De collectieve contributie is 85 euro per persoon per jaar. Te verantwoorden als permanente nascholing. Mail naar Rianne van Duinen (vanduinen@nibi.nl) voor het instellen van een sectie of bedrijfs-lidmaatschap. Bij het verlaten van het bedrijf of de sectie wordt het lidmaatschap (zonder tegenbericht) individueel voortgezet.

Abonnement Bionieuws
Bionieuws is alleen beschikbaar voor NIBI-leden.


Opzegging
Opzeggen moet voor 1 november van het lopende kalenderjaar. Opzeggingen bij voorkeur per e-mail.  Graag bij opzeggen duidelijk adresgegevens en zo mogelijk het registratienummer vermelden. We horen ook graag de reden van je opzegging. Dat kan ons helpen bij het verbeteren van de inzet van de vereniging om biologie op de kaart te zetten.


Stuur het e-mailbericht naar Rianne van Duinen, projectmedewerker NIBI (vanduinen@nibi.nl).

Liever een brief sturen, dat kan ook naar:

Nederlands Instituut voor Biologie
t.a.v. R. E. van Duinen
Soestdijkseweg Zuid 249A
3721 AE Bilthoven