Praktische informatie

Praktische informatie

Tenzij anders aangegeven vinden de trainingen plaats op het NIBI-bureau, Franz Lisztplantsoen 200, 3533 JG  Utrecht.

Na inschrijving ontvangt u binnen vijf werkdagen een bevestiging. Minimum aantal deelnemers per training is tien (maximum veertien). Als het minimum aantal deelnemers voor een training is bereikt gaat de training door. Op dat moment ontvangt u de factuur voor de training. Voor een aantal trainingen is nog geen datum vastgesteld. Daar willen we samen met de belangstellenden en de trainer de data vaststellen (via datumprikker).

Alle trainingen gaan uit van hbo/wo-niveau van de deelnemers. In company arrangementen in overleg.

NIBI is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (0 procent btw).