Over het NIBI

Missie: het NIBI zet biologie op de kaart!
Het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) is de beroepsvereniging van ruim 6000 professionals in de biologie en levenswetenschappen. Het NIBI is een actieve, professionele organisatie met een duidelijk doel: het NIBI zet biologie op de kaart! Dat doet het NIBI op de volgende wijze:

Speerpunten

Het NIBI:
1. maakt het belang van biologie inzichtelijk 
2. is de drijvende kracht in het biologische netwerk 
3. verbindt biologen en bedrijven
4. zorgt voor bijblijven in de biologie
5. zet zich in voor betekenisvol biologieonderwijs
6. werkt aan biologische begripsontwikkeling van iedereen


Het belang van biologie
Het NIBI is ervan overtuigd dat biologische kennis van maatschappelijk belang is. Zo is biologische kennis bijvoorbeeld noodzakelijk bij het vinden van nieuwe duurzame manieren van voedselproductie, het produceren van veilig voedsel, het vinden van oplossingen in de gezondheidszorg, het beheren van ecosystemen, het oplossen van misdaden en het realiseren van een leefbare planeet ook voor toekomstige generaties. Het NIBI pleit voor stevige investering in fundamenteel onderzoek en aandacht voor de toepassingen daarvan. 

Sterk ledennetwerk
Het NIBI opereert als belangenbehartiger van de leden, is vertegenwoordiger van de biologie en zet zich in als vraagbaak, aanjager en verbinder. Dat doet het NIBI met kennis van onderzoek, onderwijs en arbeidsmarkt, journalistieke kwaliteit en het unieke (leden)netwerk.

Biologen en bedrijven verbinden
Het NIBI draagt bij aan op biologie gebaseerde bedrijvigheid in Nederland. Dat doet het NIBI door alle spelers in de biologie te verbinden. Het NIBI realiseert effectieve netwerken van NIBI-leden, koppelt bedrijven en instellingen en vraag en aanbod aan elkaar, optimaliseert aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt, en bevordert contact tussen wetenschap en bedrijfsleven en tussen biologieprofessionals en aanstormend nieuw talent in het voortgezet onderwijs. Ook communiceert het NIBI naar het grotere publiek. Jaarlijks brengt het NIBI de Studiespecial Biologie uit, het NIBI doet carrièreonderzoek een jaar na afstuderen en arbeidsmarkt onderzoek onder werkgevers. 

Bijblijven in de biologie
Het NIBI zorgt ervoor dat niet alleen haar leden, maar ook het onderwijs en bedrijfsleven bijblijven in de biologie. Dat doet het NIBI door het uitbrengen van het vakblad Bionieuws, het verzorgen van online content (nibi.nlbionieuws.nl en Natuurwetenschapentechniek.nl) en social media kanalen. Daarnaast organiseert het NIBI jaarlijks grootschalige onderwijsconferenties voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en verzorgt het NIBI een breed aanbod van trainingen in de NIBI Academie. Het NIBI zorgt daarmee dat onderzoekers, ondernemers, docenten, leerkrachten en andere professionals bijblijven in de zich razendsnel ontwikkelende biologie.

Betekenisvol biologieonderwijs
Het NIBI zet zich in voor relevant, actueel en samenhangend biologieonderwijs van basisschool tot en met de universiteit en voor meer aandacht en lestijd voor biologie in het onderwijs. Ook zorgt het NIBI voor professionalisering van docenten door conferenties en trainingen. Het NIBI realiseert goed lesmateriaal over biologie en natuur, wetenschap en techniekonderwijs. Het NIBI wijst erop dat steeds meer organisaties werken met biologische kennis; investeren in biologieonderwijs is noodzakelijk om de toekomstige behoefte aan excellent opgeleide biologen te kunnen vervullen. 

Biologie voor iedereen
Omdat iedereen dagelijks te maken krijgt met beslissingen over gezondheid, voeding en duurzaamheid wil het NIBI dat iedereen voldoende biologische kennis ontwikkelt om in de rol van ouder, consument, patiënt, politicus of bestuurder geïnformeerde beslissingen te nemen. Het NIBI maakt biologische kennis toegankelijk via online kanalen en vanaf 2017 tijdens de Week van de Biologie met evenementen door heel Nederland.