Onrust over plannen met biologieonderwijs op middelbare scholen

| Nieuws
Onrust over plannen met biologieonderwijs op middelbare scholen

De vakverenigingen voor (het onderwijs in) de natuurwetenschappen maken zich grote zorgen om de reductie van de ontwerpruimte voor natuurkunde en biologie. In een brief aan de ministers Robbert Dijkgraaf en Mariëtte Paul van onderwijs schrijven NIBI, NNV, KNCV, Vereniging NLT en NVON dat de voorgenomen inkrimping van de tijd voor biologieonderwijs op havo en vwo leidt tot grote onrust bij leraren en vervolgopleidingen en dat ze met de minister in gesprek willen. 

De vakverenigingen vinden de keuze om in het onderwijscurriculum meer ruimte te geven aan burgerschap en digitale geletterdheid begrijpelijk, maar stellen dat de juist profielvakken daar geschikt voor zijn: “Een belangrijk aspect van burgerschap is wetenschappelijke geletterdheid. In actuele thema’s als klimaat, stikstof, duurzame ontwikkeling, volksgezondheid en energietransitie is kennis over de onderliggende wetenschap en haar methodes, zoals het werken met modellen, essentieel.”

Ze krijgen steun van de 4TU universiteiten, ondersteund door de decanen van alle bèta­faculteiten, die al eerder hebben gewezen op de negatieve effecten die de zogeheten verkleining ontwerpruimte voor biologie en natuurkunde heeft op de voorbereiding van leerlingen op een studie in natuurwetenschap of technologie.

Ook biologiedocenten maken zich zorgen over deze ontwikkeling, zoals te lezen in Bionieuws 3 van dit jaar (artikel: Zit er nog lucht in het biologieonderwijs). Bernadette Kruijver (Uitgeverij Malmberg) merkte ook op dat minder lesuren heel lastig worden, want alle bètavakken hebben nu al te maken met een overladen programma. Snijden in de uren kan betekenen dat er moet worden gesneden in leuke en belangrijke dingen, zoals practica. Biologiedocent Margot Lamotte (Kalsbeek College) stipt daar ook een ander belangrijk punt aan: "We moeten ook niet vergeten dat bij uitstek zaakvakken contexten bieden over taalontwikkeling. Als een tekst gaat over de wereld om je heen helpt dat nieuwe begrippen te leren en er duiding en betekenis aan te geven."

Wil je het hele artikel lezen? Je vind het terug in Bionieuws 3 op pagina 2 van dit jaar. Ontvang je geen Bionieuw? Wordt dan vandaag nog lid en krijg toegang tot alle eerder uitgegeven Bionieuws via de app. Met je lidmaatschap help je ook direct met investeren in het biologiecurriculum, dus waar wacht je nog op!