Statuten & jaarverslagen

Algemene Vergadering en jaarverslag

Algemene Vergadering van het Nederlands Instituut voor Biologie

De vergadering wordt gehouden op woensdag 19 april 2023 om 17.00 uur. We zijn te gast bij de Universiteit van Amsterdam, Swammerdam Institute for Life Sciences, Science Park 904, 1098 XH Amsterdam. In verband met de logistiek graag aanmelden door via het aanmeldformulier.


Agenda voor de Algemene Vergadering, aanvang 17.00 uur

1)     Opening van de vergadering door de voorzitter, vaststellen van de agenda, mededelingen en ingekomen stukken.

2)     Vaststelling van de verslagen van de Algemene Vergaderingen gehouden op woensdag 20 april 2022  (zie de downloads op deze pagina voor de verslagen).

3)     Bespreking en vaststelling van het jaarverslag 2022 zoals dat is gepubliceerd in Bionieuws nummer 7.

4)     Bespreking van de jaarrekening 2022 en de begroting 2023 zoals die zijn gepubliceerd in Bionieuws nummer 7.

5)     Verslag van de kascommissie, benoeming kascommissie.

6)     Vaststelling van de jaarrekening 2022 en vaststelling van de begroting 2023.

7)     Vaststelling van de contributie, het bestuur stelt voor om de contributie voor 2024, gezien de gestegen kosten, te verhogen van 97 euro naar 102 euro bij automatische incasso. Collectieve lidmaatschappen gaan van 80 euro naar 85 euro per persoon. Studentlidmaatschappen worden 25 euro per jaar tot en met het jaar waarin men 26 wordt.

8)     Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Marie-Christine Knippels, Stanley Brul, Peter Bertens en Roy Erkens. Aftredend en niet herkiesbaar is Jeffrey Verhoeff. Het bestuur gaat in overleg met het LOBS en de BMSO kijken naar de mogelijkheid van student-bestuursleden.

9)     Presentatie actuele zaken bij het NIBI en bij Bionieuws.

10)  Rondvraag en sluiting.

 

 

 

Statuten NIBI

Download hier de statuten van het NIBI.