Statuten & jaarverslagen

Algemene Vergadering en jaarverslag

Algemene Vergadering van het Nederlands Instituut voor Biologie

De vergadering wordt gehouden op woensdag 17 april 2024. We zijn te gast bij BaseClear B.V., Sylviusweg 74, 2333 BE  Leiden. In verband met de logistiek graag aanmelden door via het aanmeldformulier.


Agenda voor de Algemene Vergadering, aanvang 17.00 uur

1)     Opening van de vergadering door de voorzitter, vaststellen van de agenda, mededelingen en ingekomen stukken.

2)     Vaststelling van het verslag van de Algemene Vergadering gehouden op woensdag 19 april 2023  (zie downloads op deze pagina voor het verslag).

3)     Bespreking en vaststelling van het jaarverslag 2023 zoals dat wordt gepubliceerd in Bionieuws nummer 7.

4)     Bespreking van de jaarrekening 2023 en de begroting 2024 zoals die worden gepubliceerd in Bionieuws nummer 7.

5)     Verslag van de kascommissie, benoeming kascommissie.

6)     Vaststelling van de jaarrekening 2023 en vaststelling van de begroting 2024.

7)     Vaststelling van de contributie. Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2025 niet te wijzigen.

8)     Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn Bas Reichert en Ruben Kok. Aftredend en niet herkiesbaar is John van Ruiten. Het bestuur stelt voor om het bestuur te versterken met Michel Ebskamp.

9)     Presentatie actuele zaken bij het NIBI en bij Bionieuws.

10)  Rondvraag en sluiting.

 

 

 

Statuten NIBI

Download hier de statuten van het NIBI.