Smeltende ijskappen, een stijgende zeespiegel en bedreigde diersoorten. Natuurorganisaties strijden al jaren tegen klimaatopwarming. Iedereen kent de ijsbeer die angstig ...

In 2021 gaat het NIBI van start met diverse online bijeenkomsten. Het eerste NIBI mini-webinar vindt plaats op 19 maart. ...

Ook dit jaar gaan we niet ongemerkt voorbij aan Darwin Day, de viering van de geboortedag van oerbiolooog Charles ...

Veel leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo zitten met de vraag: wat gaan we hierna doen? Het NIBI ...

Persoonlijk advies aan werkzoekenden is een speciale ...

Bestel nog snel de leukste biologische decembercadeaus voor je gezin, klas, collega's of vrienden!

In BioBrein proberen teams elkaar af ...

Het microbioom van de zakpijp Ecteinascidia turbinata produceert een molecuul dat mogelijk effectief is in de bestrijding van multiresistente schimmelpathogenen.

 

Het ...

NIBI werkgeversenquête - doe mee!
Wij vragen afdelingshoofden, managers en directeuren van bedrijven en instellingen die werken met ...

Ter vervanging van de Natuur, Wetenschap en Techniekconferentie voor het basisonderwijs die op vrijdag 13 november zou plaatsvinden werd er ...

Het insecticide fipronil is giftiger voor aquatische insecten dan de huidige Amerikaanse richtlijn van de Environmental Protection Agency ...