John van Ruiten - Bestuurslid

Eigenlijk voelde ik mijzelf nooit bioloog in de meer traditionele zin van het woord. Die biologen waren toch vooral met de natuur bezig. Als tuinderszoon wilde ik bezig zijn met verbeteren van land- en tuinbouwmethoden en in de zeventiger jaren stond dat nogal los van meer natuurlijke processen. Ik studeerde in Wageningen plantenwetenschappen (Plantenveredeling) en het axioma was beheersen van de natuur…Hoe anders is dat vandaag de dag.

Na afronding van mijn studie kwam ik in 1985 terecht in de wereld van zaaizaad en plantgoed via mijn werk bij de keuringsdiensten in Nederland. Als directeur van Naktuinbouw in Roelofarendsveen werk ik bij een organisatie die wereldwijd actief is in keuringen en inspecties , plantenrassenonderzoek en laboratoriumactiviteiten. Waar we mee te maken hebben zijn vraagstukken rondom plantengezondheid en plantenidentiteit. DNA-technologie, plantenmorfologie, detectiemethoden, epidemiologie van plantenziekten, kwaliteitsaspecten van zaden enzovoorts. En met plantenveredelingsbedrijven die via uiterst moderne technieken (waarvoor naar mijn mening helaas in Nederland en de EU te weinig ruimte voor gebruikmaken van resultaten wordt geboden) hard werken aan het maken van nieuwe rassen die duurzaam, resistenter en smaakvoller etc zijn. En met thema’s als het buiten de deur houden van ongewenste invasieve exoten (met name bedreigende plagen voor onze natuur en land- en tuinbouw).

En dan is dus zichtbaar dat biologische kennis in alle facetten van mijn werk (en ook in onze privélevens overigens) van groot belang is. Of het nu gaat om evolutionaire, moleculaire, biotechnologische of ecologische aspecten: zonder grondige kennis daarvan kunnen we niet vooruit. En dan is biologie ineens een cruciaal breed vakgebied dat de fundamenten legt voor de uitdagingen waar wij in de samenleving mee te maken hebben (voldoende voedsel, behoud ecosystemen,  omgaan met klimaatveranderingen).

En aan het duidelijk maken van het belang daarvan, het interesseren van jongeren om zich in die kenniswereld te gaan begeven en het opkomen voor de belangen van de in biologie actieven: daarvoor wil ik mij graag via het NIBI bestuur inzetten!

 

John van Ruiten - Bestuurslid
Directeur Naktuinbouw