Wat heb jij mooie genen

Het ministerie van Volksgezondheid wil graag dat de Nederlandse burger mee kan praten over medische biotechnologie. Wat zijn de voor- en nadelen van prenatale diagostiek, genetische screening of het gebruik van stamcellen? Lastige materie. Maar het NIBI grijpt de uitdaging aan om VWS te helpen. Nu eens niet door een lespakket te maken voor de bovenbouw havo/vwo, waar maar een klein aandeel van de leerlingpopulatie terechtkomt.

 

Vandaag presenteren we een lessenreeks over (medische) genetica voor de onderbouw van het vmbo. In de lessenreeks gaan leerlingen heel praktisch aan de slag door hun eigen lijf te vergelijken met dat van klasgenoten in een sportsituatie. Ook gaan ze aan de slag met de vraag wat iemand een lekker ding maakt. En zijn die eigenschappen dan erfelijk? De lessenreeks biedt een inleiding in de genetica waarop docenten zelf kunnen voortbouwen. Zo wordt er in een van de latere hoofdstukken gediscussieerd over de maakbaarheid van ons lichaam. Hoever gaan we om onze sportprestaties te verbeteren. Met gentherapie zijn er al ‘marathonmuizen’ gemaakt die veel langer blijven rennen dan hun natuurlijke soortgenoten. Tijdens deze les wordt er gediscusieerd over gendoping. De lessenreeks is opgezet volgens de concept-contextbenadering.