Publicaties

NIBI is uitgever van onderstaande publicaties:

Bionieuws 
Het vakblad voor biologen. Tweewekelijkse uitgave van het NIBI.

Werkwijzer Biologie (2017)
Bij Bionieuws 7 uit 2017 verscheen de Werkwijzer Biologie als bijlage, een voorlichtingskrant van twaalf pagina’s over de arbeidsmarkt voor biologen en biomedische wetenschappers. In de Werkwijzer staat informatie uit het NIBI-arbeidsmarktonderzoek onder afgestudeerde masters, inclusief interviews met starters in vijf verschillende werksectoren. Daarnaast bevat de Werkwijzer sectorbeschrijvingen en informatie over wensen van werkgevers ten aanzien van kennis, vaardigheden en werkhouding in de werksectoren. Deze Werkwijzer Biologie is heel interessant voor bachelorstudenten op het moment dat ze een master gaan kiezen en voor masterstudenten die zich voorbereiden op de start van hun carrière. Maar ook recent en al langer afgestudeerden in de biowetenschappen en biomedische wetenschappen kunnen de Werkwijzer gebruiken om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Het NIBI stelt de Werkwijzer gratis beschikbaar aan opleidingen en gebruikt deze bij haar eigen arbeidsmarktvoorlichtingsactiviteiten, individueel en aan groepen.
Voor vragen over de  Werkwijzer  mail naar Ingeborg Scheurwater.

Studiespecial Biologie havo/vwo (vanaf 2017)
De Studiespecial Biologie voor havo- en vwo-scholieren bevat informatie over bio-gerelateerde opleidingen op hogescholen en universiteiten. Naast de opleidingsinformatie vertellen studenten over hun ervaringen bij de opleidingen en krijgen de leerlingen via alumni die aan het woord komen en via profielen van bedrijven een overzicht van banen die liggen te wachten voor wie doorgaat in de biologie. De nieuwste Studiespecial Biologie verschijnt jaarlijks in november en is dan meteen beschikbaar voor biologiedocenten op de NIBI onderwijsconferentie. Deze manier van studievoorlichting voor havo- en vwo-leerlingen blijkt een groot succes. Ben je biologiedocent? Bestel dan nu de gratis voorlichtingskrant voor jezelf en je leerlingen via het invulformulier. Ook organisaties die hebben meegewerkt aan de Studiespecial Biologie kunnen hier exemplaren bestellen.

Bouwstenen voor begripsontwikkeling in het biologieonderwijs (2016)
Hoe verbeter je onderwijs? Bij het NIBI denken we dat kennis over begripsontwikkeling bij leerlingen de basis is van het antwoord op die vraag. We zijn daarom blij dat we het nieuwe boek (verschenen in mei 2016) van K. Th. Boersma (emeritus hoogleraar Didactiek van de Biologie) kunnen uitgeven. Volg zelf de 164 pagina’s tellende ontdekkingsreis van Boersma in het land van begripsontwikkeling en bestel het boek via dit bestelformulier. NIBI-leden betalen € 29,95 (inclusief verzendkosten).

Implementatieplan Nieuwe Biologie (2013)
Het Implementatieplan Nieuwe Biologie is een uitgave van het NIBI (2013) en is tot stand gekomen onder leiding van de Stuurgroep Nieuwe Biologie. Samenstelling stuurgroep: R. Rabbinge (voorzitter), S. Brul, F.M. Martens, E.M. Meijer, L. van den Oever, N.M. van Straalen. Bij het tot stand komen van het Implementatieplan Nieuwe Biologie heeft een door de bètadecanen ingestelde werkgroep Nieuwe Biologie een onmisbare inbreng gehad. De stuurgroep is daarvoor veel dank verschuldigd aan de werkgroep. De werkgroep bestond uit: A.H.J. Bisseling, P.J.J. Hooykaas, M.C.M. van Loosdrecht, L. van den Oever, H. Olff, A.J. van Opstal, H.V. Westerhoff en H.A.B. Wösten.

Ontwerpen van op de concept-contextbenadering gebaseerd biologieonderwijs (2011)
Ontwerpen van op de concept-contextbenadering gebaseerd biologieonderwijs is een uitgave van het NIBI en is te bestellen via dit bestelformulier. NIBI leden betalen slechts 15 euro inclusief verzendkosten, reguliere prijs is 20 euro.
De nieuwe examenprogramma’s voor havo en vwo zijn al een tijd geleden in de Staatscourant verschenen. Het eerste nieuwe havo examen hebben we inmiddels gehad en het eerste nieuwe vwo examen komt eraan. In de programma’s staat wat leerlingen aan het eind van de bovenbouw moeten kunnen en kennen. De programma’s schrijven ook voor dat leerlingen biologische kennis moeten kunnen gebruiken in bepaalde contexten. Voor veel docenten blijkt het gebruik van contexten niet nieuw te zijn. Toch kan het af en toe geen kwaad om naar je eigen lespraktijk te kijken. Een mooi hulpmiddel bij het ontwikkelen van lessen is het boek Ontwerpen van op de concept-contextbenadering gebaseerd biologieonderwijs (Kerst Boersma, 2011). In het boek komen de kenmerken van de ontwerptheorie aan de orde, maar ook de didactische implicaties van de concept-contextbenadering. Met behulp van een duidelijke ontwerpheuristiek kan iedere docent snel aan de slag met het verbeteren van de eigen lessen. Naast eerder genoemde onderwerpen is er ook aandacht voor systeemdenken, systeemtheorie en begripsontwikkeling. Ontwerpen van op de concept-contextbenadering gebaseerd biologieonderwijs geeft in 140 pagina’s mooie praktische handvatten in een degelijk theoretisch kader. Het boek is een aanrader voor docenten die zelf hun lessen ontwikkelen. Ook voor docenten die meer werken vanuit een methode kan het boek nieuwe inzichten geven. Voor studenten aan de lerarenopleidingen is het boek eigenlijk verplichte kost.

De Basisklapper: natuur, wetenschap en techniek in het basisonderwijs
Auteurs: Karianne Djoyoadhiningrat-Hol en Tycho Malmberg 
De Basisklapper bevat 56 uitgewerkte praktische opdrachten voor groep 1 – 8 en bijbehorend materiaal. Leerlingen ontdekken hun lijf met orgaantwister en met de ademhalings piekstroommeter. Ze maken met de fossielenset bijvoorbeeld een reconstructie van de biodiversiteit en met de boomschijf de geschiedenis van een boom. Buiten kunnen ze aan de slag met de veldwerkset.
Met de lessen in de Basisklapper bouw je de kennis over natuur, wetenschap en techniek stapsgewijs op met als basis biologie. Bij de onderbouw staat beleven & ervaren centraal en het herkennen van vormen & soorten, de bovenbouw eindigt met het doen van experimenten. Groep 1 start met plant en dier, groep 4 met welk dier eet wat (voedselketen) en groep 7 krijgt bijvoorbeeld les over erfelijkheid. Alle belangrijke biologie komt sowieso aan bod. Het aantal onderwerpen is in de onderbouw nog klein, in de middenbouw steeds groter en in de bovenbouw breed en kerndoeldekkend. De Basisklapper is niet meer gedrukt beschikbaar. Alleen nog digitaal. Mail voor vragen hierover naar Tycho Malmberg (malmberg@nibi.nl)