Opfrisquiz

Opfrisquiz

Wat zijn ook alweer de verschillen tussen de kiezen van een planteneter en een vleeseter? Welke bloedcellen kunnen het bloedvat verlaten? En is water nou een abiotische of een biotische factor? Na een jaartje zonder biologie hebben leerlingen in de 4e nog wel eens moeite om  de behandelde onderwerpen uit de onderbouw direct paraat te hebben, toch wordt er door zowel de methode als de docent een bepaalde basiskennis verwacht.

Het is dus handig om de basiskennis kort en krachtig te herhalen en leerlingen bewust te maken van het belang van deze lesstof.  

 

Gebruik daarvoor bijvoorbeeld deze activerende opfrisquiz. Bij deze quiz kijkt niet iedereen naar één vraag op het bord, maar hangen alle vragen verspreid door de klas. Leerlingen moeten hierdoor rondlopen en gaan vanzelf overleggen en discussiëren. De docent krijgt door te luisteren snel feedback over de eventuele knelpunten en bovendien is er de mogelijkheid om in één oogopslag te zien of er goede antwoorden gegeven worden, omdat  er op het antwoordblad een figuur vormt als alle vragen goed worden beantwoord.

Na een korte bespreking zijn er snel een heleboel hoofdstukken aangehaald en weten de leerlingen waar het ook alweer allemaal over gaat bij biologie.