Niet zonder elkaar – bloemen en insecten

Niet zonder elkaar - Bloemen en insecten

 

 

De vragen zijn geschikt voor bovenbouw havo/vwo en sluiten aan op de examenstof, met name bij het thema ecologie en algemene onderzoeksvaardigheden. In te zetten als oefenexamenvragen of in te bouwen in eigen toetsen.


Met dank aan Dirk Slagter en Henk van Netten.

 

Bloembestuiving laat zich gemakkelijk bekijken: in een tuin met bloemen, een wegberm in de polder, een plantenkas of een zomerweide in de bergen. Insecten, verschillend in uiterlijk en gedrag, haasten zich van bloem naar bloem. Dat er onder dit idyllisch schouwspel een harde strijd schuil gaat met verleiding, concurrentie en bedrog, zou je op het eerste gezicht niet verwachten. In het bestuivingsproces raken de plantenwereld en het dierenrijk elkaar niet alleen, ze zijn met elkaar verstrengeld. Het belang is immens: 70% van onze voedselgewassen is aangewezen op insectenbestuiving.

De efficiëntie van insectenbestuiving is groot: om 1 eicel te bevruchten moet een windbestuiver als hazelaar 2,5 miljoen stuifmeelkorrels produceren. Een rapunzelklokje, dat bestoven wordt door de grote klokjesbij, slechts 25.
‘Niet zonder elkaar’ is een breed opgezet, handzaam en toegankelijk boek over bloembiologie in al haar facetten: de vele ontdekkingen, evolutie, diergedrag, natuurbescherming en toepassingen in land- en tuinbouw. De zeer diverse manieren van bestuiving komen aan de orde, waarbij flora en teeltgewassen, bijen en hommels, vlinders, kevers en zweefvliegen prominent in beeld zijn. Het blikveld is mondiaal, maar de meeste voorbeelden liggen in West-Europa.  Auteurs presenteren een moderne opvolger van Jac.P. Thijsse’s ‘De bloemen en haar vrienden’ uit 1934.
Auteur Louis Schoonhoven, oud-hoogleraar entomologie uit Wageningen, schreef dit toegankelijke boek samen met andere kenners uit de wereld van de bloembiologie, bijenhouderij, landbouw en natuurbescherming: Koos Biesmeijer (Naturalis), Gerard Oostermeijer (UvA), Kars Veling (De Vlinderstichting), de Nederlandse BijenhoudersVereniging e.v.a.