Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en uurtarieven NIBI

Leveringsvoorwaarden
Op alle werkzaamheden die het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) uitvoert, onder andere in onderwijs in projecten en in advies, zijn de volgende leveringsvoorwaarden van kracht. 
Het NIBI gaat vertrouwelijk om met de informatie die in het kader van trainingen, samenwerkingsovereenkomsten of opdrachten wordt ontvangen. Na toestemming van en in overleg met de deelnemers, projectpartners of opdrachtgevers, kan het NIBI overgaan tot publicatie. Het NIBI heeft een privacyverklaring opgesteld en houdt zich er aan.
Het copyright van alle door het NIBI geproduceerde materialen ligt bij het NIBI. In overleg kan het copyright worden overgedragen aan deelnemers voor eigen gebruik, aan projectpartners of aan opdrachtgevers. 
Het NIBI geeft kort beroepsonderwijs, brengt advies uit en realiseert projecten op basis van haar kennis en ervaring. Het NIBI kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van adviezen.
Voor alle met het NIBI aangegane overeenkomsten geldt een bedenktermijn van 15 werkdagen.

 

Overmacht

Indien zich voor de cursus een te klein aantal personen heeft opgegeven kan het NIBI de cursus afgelasten of samenvoegen met een volgende cursus. U krijgt hiervan tijdig bericht. U kunt kiezen voor terugbetaling of het volgen van de eerstvolgende aangeboden cursus.

Indien zich voor een cursus te veel personen hebben aangemeld geldt dat de deelnemers op basis van volgorde van inschrijving worden geplaatst. De personen die hierdoor de cursus niet kunnen volgen kunnen kiezen voor plaatsing op een wachtlijst of voor terugbetaling van hun geld.

Indien tijdens een cursus de docent door welke oorzaak dan ook niet op de aangekondigde dag aanwezig kan zijn krijgt u hiervan bericht en zal een vervangende docent de betreffende cursusdag de les verzorgen. Indien de docent op de aangekondigde dag niet aanwezig kan zijn en er geen mogelijkheid is om een vervangende docent in te schakelen zal de cursusdag worden doorgeschoven. U krijgt hiervan zo snel mogelijk bericht.

Indien u zelf tijdens de cursus een dag niet kunt volgen door bijvoorbeeld ziekte of overmacht dient u dit zo spoedig mogelijk aan te geven. Tezamen met de docent zal worden gekeken naar vervangende cursusmogelijkheden of aanvullend huiswerk.

Indien door externe oorzaken, die zowel door de deelnemer als het NIBI niet kunnen worden opgeheven, de cursus niet door kan gaan, zal het NIBI haar uiterste best doen om een vervangende datum voor te stellen of om op een vervangende manier de cursus voort te zetten. Dit gebeurt alleen in bijzondere gevallen. 

 

Annuleringsvoorwaarden trainingen en conferenties
Deze annuleringsvoorwaarden gelden pas na het verstrijken van de bedenktermijn van 15 werkdagen die ingaat na aanmelding voor een conferentie of cursus. Annulering voor de start van de conferentie of cursus dient u zo snel mogelijk door te geven. Hoe dichterbij de startdatum des te lastiger is het voor het NIBI om een vervangende deelnemer te plaatsen. U kunt eventueel tot op de dag van de activiteit zelf een vervangende deelnemer opgeven, zoals een collega. Hiervoor zijn geen administratiekosten verschuldigd.

Tussentijdse afzegging in een meerdaagse cursus dient u zo snel mogelijk door te geven aan de administratie via info@nibi.nl of aan de docent. Er is geen terug storting van geld mogelijk.

Tot 10 werkdagen voor de start van de training of conferentie kunt u kosteloos annuleren, daarna wordt tot 5 werkdagen voor de activiteit bij annulering de helft van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht. Vanaf 5 werkdagen voor de activiteit bent u het gehele bedrag verschuldigd. Annuleren van een training of conferentie kan door een mail te sturen naar info@nibi.nl

 

Uurtarieven 2023
Het NIBI hanteert voor haar werkzaamheden twee tarieven. Het gereduceerde tarief, voor werkzaamheden die in de lijn van de doelstellingen van het NIBI liggen, en het commercieel tarief. In een overeenkomst wordt vastgelegd welk tarief in een samenwerkingsovereenkomst of bij een opdracht wordt gehanteerd.

Uurtarieven 2023 (in euro exclusief BTW):

Medewerker            Gereduceerd     
Directeur                               128 
Senior adviseur                   96  
Administratie                      70

De commerciële tarieven zijn 40% hoger.

 

CRKBO registratie
Sinds mei 2011 is het NIBI opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). 

 


  • training NIBI Academie