Jeffrey Verhoeff - Bestuurslid

Mijn fascinatie voor de biologie is mij van huis uit met de paplepel ingegoten. Ik ben namelijk opgegroeid meer zeer veel dieren in en om het huis. Toen ik een jaar of 6 oud was kreeg ik van mijn vader mijn eerste koppeltje Agaporniden. En daar is het niet bij gebleven! In de loop der jaren hebben we een flinke collectie parkieten en papegaaien opgebouwd. Onze gedeelde hobby heeft er zelfs toe geleid dat we een aantal jaar een klein dierentuin hebben mogen beheren.

 

Tijdens mijn middelbare school kreeg mijn hobby echter invulling vanuit andere invalshoeken. Mijn vroegere biologieleraar heeft met zijn inspirerende verhalen en bijzondere (biologische) kijk op de wereld mij geïnspireerd meer kennis van de biologie op te doen. Opeens kreeg ik inzicht in het gedrag van mijn dieren, leerde ik over de mechanismen achter de overerving van de kleurmutaties van mijn vogels, kreeg ik meer tools over hoe de huisvesting van de dieren verbeterd kon worden, etc. Geweldig!

 

Biologen hebben veelal gemeen dat ze van hun interesse en/of hobby hun beroep maken en ik ben daar geen uitzondering op. Het aanmelden voor de brede bachelor Biologie aan de Wageningen Universiteit en Research bleek dan ook een gouden zet voor mij te zijn. Vrij vroeg in mijn studie heb ik ontdekt dat je geen bioloog wordt door het volgen van een bepaalde opleiding of een bepaald vakkenpakket, maar door je intrinsieke interesse in de werking van de levende wereld om je heen stevig te omarmen en je ogen en oren open te zetten voor onze wonderlijke wereld! De woorden "Non scholæ sed vitæ discimus", vrij vertaald “Men leert niet voor school, maar voor het leven”, zijn mij dan ook op het lijf geschreven.

 

Tijdens mijn studie heb ik mij erop toegelegd een brede basis in de Life Sciences te leggen. Om mij, naast vakinhoudelijk, ook te ontwikkelen in gebieden die niet specifiek zijn opgenomen in de gevolgde studieprogramma’s heb ik zoveel mogelijk kansen en uitdagingen benut die op mijn pad kwamen. Daar ik intrinsieke interesse heb in het overbrengen van kennis, heb ik vele studentassistentschappen vervuld om mij te oriënteren op het beroep als docent. Deze assistentschappen hebben mijn passie voor het overbrengen van vakinhoudelijke kennis verder aangewakkerd en tevens heeft het mijn kennisniveau aanzienlijk verhoogd.

Ik ben echter van mening dat een docent ook kennis moet hebben van de onderwijsprocessen die niet direct zichtbaar zijn. Zodoende heb ik mij ondergedompeld in de wereld die schuilgaat achter de schermen: het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs. Om van die wereld te proeven, ben ik actief geweest bij verschillende organisaties en verenigingen die zich inzetten om de kwaliteit van (biologie)onderwijs te waarborgen en verhogen. Daarbij heb ik verschillende (bestuurs)functies bekleed, waaronder als studentlid in de opleidingscommissie biologie, voorzitter en commissaris externe betrekkingen van het Landelijke Overleg Biologiestudenten (LOBS), als panellid in diverse visitatiecommissies, en als laatste niet te vergeten: bestuurslid van het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI).

 

Daar ik een brede interesse in de Life Sciences heb, voelde het voor mij te beperkend om mij te richten op slechts een klein onderdeel van de biologie. En aangezien kennis dient gedeeld te worden, zet ik mij graag in om anderen zich te laten verwonderen door onze prachtige natuur. Maar waar vind je dan een publiek dat naar je verhalen wilt luisteren? Juist! Op het voortgezet onderwijs! Door het goede contact dat ik met mijn vroegere biologieleraar heb onderhouden, kon ik op mijn oude middelbare school terecht. Dit keer als collega in de biologiesectie.

 

Als biologiedocent heb ik de vrijheid gekregen mijn eigen lesmethode te ontwikkelen voor de bovenbouw van havo en vwo. Daarnaast verzorg ik ook lessen voor Natuur, Leven en Technologie (NLT), academische vaardigheden (AcVa), Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON) en geniet ik de vrijheid om actief aan onderwijsontwikkeling te werken. Het NIBI heeft als doel: het NIBI zet biologie op de kaart! Ik draag hieraan graag mijn steentje bij door voor de volgende generaties de kaart van onze wonderlijke biologie te schetsen in mijn lessen.

 

Jeffrey Verhoeff - Bestuurslid
Docent voortgezet onderwijs