Opzeggen

Opzeggen moet volgens de NIBI-statuten schriftelijk voor 1 november van het lopende kalenderjaar. Uw lidmaatschap verloopt pas aan het eind van het jaar. Tot die tijd bent u nog gewoon lid en bent u ook nog in staat in te loggen. Wanneer uw lidmaatschap is verlopen worden al uw gegevens uit ons systeem verwijderd. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar. Ik verzoek u de opzegging als volgt te adresseren:

Nederlands Instituut voor Biologie
Ter attentie van L. van den Oever, directeur
Postbus 19245
3501 DE  UTRECHT

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging.