Opzeggen

Opzeggen moet volgens de NIBI-statuten voor 1 november van het lopende kalenderjaar. Het lidmaatschap verloopt pas aan het eind van het jaar. Tot die tijd ben je nog gewoon lid en ben je ook nog in staat in te loggen. Wanneer je lidmaatschap is verlopen worden al je gegevens (dus ook de eventuele machtiging voor automatische incasso) uit ons systeem verwijderd. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar. We ontvangen de opzegging bij voorkeur per email. We willen graag weten wat de reden is van je opzegging, wellicht kan dat helpen om onze diensten te verbeteren. Geef in het emailbericht ook duidelijk een afzender aan, zodat we je kunnen vinden in de ledenadministratie. De email kan gestuurd worden aan het:

Nederlands Instituut voor Biologie
Ter attentie van dhr. drs. Leen van den Oever, directeur
vandenoever@nibi.nl


Je ontvangt een email van mij terug als bevestiging van je opzegging.