GrowWizzKid

GrowWizzKid: Biologie 2.0 met praktische en innovatieve aanpak!

Hoeveel plantenonderdelen kun jij eigenlijk opnoemen en wat weet jij van bladmondjes, fotosynthese en osmose? Wat is de interactie tussen insecten en planten en hoe behoud je met innovatief telen nou het evenwicht in de natuur? Met het innovatieve onderwijsprogramma van GrowWizzKid voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs leren leerlingen op praktische wijze over biologie, door een combinatie van voeding, natuur, techniek, duurzaamheid en innovatie. Biologie 2.0 kunnen we het gerust noemen!

 

Met tastbare voorbeelden uit hun eigen (school)omgeving gaan leerlingen zelf op onderzoek uit en leren zij door eigen ervaringen. Door gewassen te telen wordt er dieper ingegaan op de herkomst van voeding. Eveneens creëren we bewustwording omtrent voedselvaardigheden én de impact van eigen vaardigheden en keuzes op milieu en natuur. Vanuit de kennis en kunde van biologie leggen we zinvolle verbindingen in leerdoelen naar onder andere maatschappijleer en economie. De lessen zijn gekoppeld aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Centraal in het vakoverstijgende lesprogramma staat het innovatieve binnenteeltsysteem waarin leerlingen zelf gewassen telen.

Docent O&O van Dongemond College, Steven Middelkoop, is enthousiast: “Dit schooljaar zijn voor de tweede keer aan de slag met GrowWizzKid. Het programma kan worden ingezet tijdens O&O opdrachten voor vmbo tot en met vwo, keuzeprojecten, (externe) bedrijfsopdrachten, eindprofielen. Bovendien gaan leerlingen binnen gewassen, bomen en struiken kweken die vervolgens op het groene schoolplein worden uitgeplant. We zijn telkens heel nieuwsgierig naar wat de leerlingen zélf ontdekken, onderzoeken en bedenken. “


Meer info vind je op www.growwizzkid.nl

Contact: info@growwizzkid.nl of Ida Hendricks 06-43947066

 

 

 


  • Zelf onderzoek doen naar hoe planten groeien

  • Met de groeikas van GrowWizzkid breng je O&O opdrachten tot leven

  • Plant - insectrelaties onderzoeken