Enquete werkgevers

Aansluiting wetenschappelijk onderwijs met de arbeidsmarkt

De NIBI-werkgeversenquête staat nu online; looptijd tot 25 december 2020.
The English version of the NIBI Employers' Survey is online; please respond prior to 25 December 2020; more information


Het NIBI onderzoekt in opdracht van de universitaire opleidingen biologie en biomedische wetenschappen de aansluiting van het biowetenschappelijk onderwijs met de arbeidsmarkt. Ben je zelf leidinggevende van biowetenschappers (wo, hbo en/of mbo-niveau), dan verzoeken we je deel te nemen aan de werkgeversenquête. Ben je zelf werkzaam als bioloog of biomedisch wetenschapper? Vraag dan of je leidinggevende deze enquête in wil vullen.


Over het onderzoek

Doelstelling van dit onderzoek is om de actuele behoefte van bedrijven en instellingen in kaart te brengen ten aanzien van kennis, vaardigheden en (werk)houding van recent afgestudeerde biologen en/of biomedische wetenschappers. Dit doet het NIBI door het afnemen van een enquête onder werkgevers, door diepte-interviews te houden met een dertigtal werkgevers en door een round-table te organiseren met relevante brancheverenigingen. Door mee te werken aan deze enquête werk je mee aan een verdere verbetering van de opleidingen en daarmee aan betere startkwalificaties van je toekomstig personeel. Het onderzoek kan zelfs leiden tot een verschuiving van trainingsaanbod binnen je eigen organisatie naar bijvoorbeeld een minor in één van de opleidingen. De resultaten van het onderzoek worden ook gebruikt voor het geven van carrièreadvies aan studenten.

Enquête
De enquête voor werkgevers staat nu online (https://nl.surveymonkey.com/r/werkgeversenquete-NIBI). Invullen kost ongeveer 15 minuten. Hartelijk dank voor het deelnemen! Meer informatie of vragen? Neem contact op met Ingeborg Scheurwater via scheurwater@nibi.nl.