Leren over vaccineren

| nieuws
Leren over vaccineren

NIBI en RIVM gaan samenwerken over vaccineren
Het NIBI en RIVM werken samen in de voorlichting over immuniteit en  vaccinaties, en gaan samen met biologiedocenten lessen ontwikkelen die aansluiten bij de actualiteit van het Rijksvaccinatieprogramma. Dankzij het Rijksvaccinatieprogramma worden we niet meer ziek van infectieziekten als polio en kinkhoest. In 1957 is in Nederland het Rijksvaccinatieprogramma gestart. In die tijd kregen veel kinderen infectieziekten. Een deel van die kinderen hield ernstige gevolgen over, sommigen overleden. Het programma startte met vaccinaties tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. In de afgelopen zestig jaar is het programma met verschillende vaccinaties uitgebreid.De reden voor die uitbreiding was meestal dat er een goed vaccin ontwikkeld was tegen een ernstige infectieziekte die in Nederland voorkwam, zoals tegen rodehond of meningokokkenziekte (hersenvliesontsteking). Door rodehond werden in de jaren zestig van de vorige eeuw veel kinderen geboren met aangeboren oog- of gehoorafwijkingen, omdat hun moeder een infectie had tijdens de zwangerschap. Van meningokokkenziekte C was er een uitbraak rond de eeuwwisseling, waardoor in korte tijd een aantal baby’s stierf of ernstige beperkingen overhield. Omdat er een toename is van een bepaald type meningokokken zal binnenkort een nieuw vaccin worden aangeboden aan adolescenten. Het NIBI zoekt docenten uit de onderbouw om mee te denken in een Docent Ontwikkel Team (DOT) om actueel lesmateriaal te maken over immuniteit, vaccinatie en groepsbescherming. Heb je interesse? De eerste bijeenkomst zal voor de zomervakantie plaatsvinden. Mail Tycho Malmberg (malmberg@nibi.nl).